Taekwondo Szczecin na Facebooku

W tym dziale dowiesz się:


CO TO JEST TAEKWON-DO?

Taekwon-do to sztuka samoobrony powstała w Korei w 1955 r., wymyślona i naukowo opracowana przez Choi Hong Hi.

W dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwon-do oznacza:

Nazwa sztuki oddaje ściśle jej treść: poddawanie ciała kontroli umysłu, kształtowanie samego siebie poprzez trening walki.

Taekwon-do powstało współcześnie i w ciągu kilkudziesięciu lat swego istnienia doprowadziło tradycyjny dorobek sztuk walki do technicznej perfekcji, uzupełniając go o wiele technik stanowiących "rewolucję". Stało się to możliwe zarówno dzięki wytrwałości sztabu ekspertów Taekwon-do, jak również konsekwencji, z jaką każda technika została przeanalizowana w świetle praw biomechaniki i fizjologii ciała ludzkiego, i przekonstruowana tak, by stała z nimi w całkowitej zgodzie.

Podstawą Taekwon-do są: system założeń filozoficzno - moralnych, techniki podstawowe, 24 ściśle określone układy formalne oraz współzawodnictwo sportowe oparte na czterech konkurencjach indywidualnych i drużynowych, tj. układach formalnych, walce, technikach specjalnych i testach siły.

Cechami charakterystycznymi dla Taekwon-do są specyficzne:

Taekwon-do łączy w sobie korzyści zdrowotne - płynące z wieloletniego nieprzerwanego treningu, praktyczne - wynikające ze zdolności obrony przed zagrożeniem oraz oddziaływanie kształtujące psychikę - poprzez aktywny stosunek do siebie i otoczenia, systematyczność i wytrwałość. Specyfiką Taekwon-do jest nastawienie na wyrobienie równoważnej zdolności posługiwania się w walce uderzeniami rękami i nogami w obronie oraz ataku. Uwidacznia się to w bogactwie i doskonałości technik zarówno ręcznych jak i nożnych.

Te ostatnie, zwłaszcza wykonywane w wyskoku zyskały rozgłos w świecie sztuk walki, stając się niedoścignionym wzorem. Jest niezaprzeczalnym faktem, że od chwili pojawienia się Taekwon-do zaobserwować można wymuszone wyższością jego technik wprowadzenie zmian i rozwój tradycyjnych sztuk walki, szczególnie w stanowiących z reguły ich piętę Achillesa technikach nożnych. W opinii wielu praktyków sztuk walki, Taekwon-do, jest najdojrzalszym, najpełniejszym i najbardziej jednorodnym technicznie z istniejących systemów walki wręcz. Oferuje swym zwolennikom z jednej strony wszelkie możliwości wykorzystania nieuzbrojonego ciała w samoobronie w racjonalny, skuteczny sposób i odznacza się wysokimi walorami etyczno-wychowawczymi z drugiej.

Cechujące Taekwon-do piękno, logika i konsekwencja założeń teoretycznych, skuteczność technik oraz bezpieczeństwo stosowanych metod nauczania i treningu połączone z dbałością o rozwój wewnętrzny adepta sprawiły, że jest ono obecnie najliczniej uprawianą sztuką walki na świecie.


KTO JEST TWÓRCĄ TAEKWON-DO?

Powstanie Taekwon-do zawdzięczamy gen. Choi Hong Hi, urodzonemu w 1918 r. w Korei w Ha Dae. Choi pierwszy raz nawiązał bliższy kontakt ze sztukami walki w wieku 12 lat - ucząc się kaligrafii u mistrza Taek Kyon (straokoreańska sztuka walki) Han Il Donga. Następnie po kilku latach, aby dalej się rozwijać, wyjechał do Japonii, gdzie po dwóch latach intensywnych treningów zdobył stopień I Dan w Karate.

Gen. Choi podczas swojego pobytu w Japonii został wcielony do krajowej armii po wybuchu II wojny światowej. Pozostając jednak wiernym swojej ojczyźnie, zorganizował tutaj koreański ruch niepodległościowy, przez co został skazany na prawie 10 lat więzienia. Czas spędzony w niewoli wykorzystał na doskonalenie swojej sprawności fizycznej oraz technik walki poznanych wcześniej. Choi został zwolniony z więzienia w 1945 r. i wcielony do nowej armii koreańskiej, gdzie wdrażał swoją powoli krystalizującą się sztukę walki.

11 kwietnia 1955 r. gen. Choi Hong Hi przedstawił swoją sztukę walki najważniejszym osobistościom Korei. Tego dnia po raz pierwszy użył nazwy "Taekwon-do". Od tej historycznej chwili Choi rozpoczął proces propagowania TKD w Korei oraz na świecie. Kolejnym ważnym osiągnięciem generała było założenie 22 marca 1966 r. Międzynarodowej Federacji Taekwon-do (International Taekwon-do Federation - ITF), dzięki której Taekwon-do jest dziś uprawiane na całym świecie.

Dnia 15.06.2002 r., w wieku 84 lat, generał Choi Hong Hi zmarł.